Star Wars egyéni szájíz szerint

Star Wars egyéni szájíz szerint

A bolygó látóhatárának szélén most kelt fel a 23. Nap. Lüke Szájbaver álmosan megdörgölte szemeit, majd egy jól irányzott lézerpisztolylövéssel leterítette az ébresztődroidot, mely látványos szikraesővel hullt darabjaira.
Lüke kiment a konyhába, és kinyitotta a hűtőt. Belenézett és úgy döntött, hogy ma nem reggelizik. Felcsatolta fénykardját, zsebrevágott egy kisebb fegyverboltot, lement a konditerembe, hogy edzésként lelőjön 65 rohamosztagost,
megküzdjön két rancorral, és elindult, hogy elkövesse a napi jócselekedetét, amit a "Hősök mindennapi cselekedetei" című könyv 12 pontja közül a 13. előírt neki.

********
A birodalmi csatahajó parancsnoki kabinjában egy feketeköpenyes, maszkos alak ült. ("Sisakom van, hülye" - D. V.) Ő volt a rettegett Drót Vödör, aki puszta kezével el tudott téríteni egyszerre 94,5 lézerlövedéket, pusztán a gondolataival mozgatni nehéz csillagrombolókat, és aki 6 részt meg tudott nézni a Dallasból egyhuzamban. (A többiek a második részig bírták.)
Vödör meredten bámulta a monitorán a Hósötétke és a hét kertitörpe 3D-s változatát. A rajzfilm éppen a legizgalmasabb résznél járt, amikor Hósötétke megeszi az almának álcázott atombombát, amit a biztonság kedvéért a Boszi még méregbe is mártogatott.
Ebben a pillanatban a kabin ajtaja rettenetes erővel kivágódott, leszakadt a helyéről, és átrepült a szobán. Vödör elfordította fejét a képernyőtől és kiordított:
- Melyik húgyagyú állat volt ez? - sipította női hangon.
"Rohadt beszédszintetizátor" - gondolta. Elfordított két kapcsolót és zengő férfihangon megismételte az előbbi kérdést.
Ekkor egy roskatag öregember vánszorgott be, botra támaszkodva.
- Oh, Margarin császár - nyekegte Vödör megilletődötten.
- Bizony én, fiam - vigyorgott az öreg, mint egy elmeroggyant. Tekintete a monitorra tévedt, és elkomorult.
- Kapcsold ezt ki - mutatott a képernyőre, ahol éppen a királyfi próbálta meg Hósötétkét visszahozni az életbe egy(-két) csókkal. - Nem bírom a pornót.
Vödör bosszús arccal ("Honnan tudod milyen pofát vágtam?!" - D. V.) a képernyőbe vágott egy széket.
- Kifogyott az elem a távirányítóban - magyarázta. - Ma már a hetedik monitort használtam el.
- Aha. Na figyelj te elfuserált bilifejű - kezdte a császár. - A Birodalom végveszélyben van. A lázadók el akarnak pusztítani minket. Szét akarják rombolni a legújabb tervemet (is). Elkészült a LégVár(tm) nevű pusztító űrállomás. A feladatod, hogy megvédd. Comprende?
- He? Ja... I... igen - mondta bizonytalanul a fekete maszkos ("Hülye! Az a Zorro! Jegyezd meg végre, hogy SISAKOM VAN!" - D. V.).
- Akkor jó - derült fel a császár komor képe. - Már azt hittem, nem értetted meg. Emlékezz vissza, hogy a Sötét Jedi Ált. Isk.-ban sem tudtad felfogni még a TÁJ Harci űrhajók biomolekuláris szuperszuszpenzorokkal vezérelt repulziós,
héliumhajtású, elektromágneses ionhajtóműveinek működési elvét sem.
- Tehát azt szeretné, ha megóvnám az űrállomást? - kérdezte Vödör bambán.
- Igen, azt! - tajtékozott a császár. - Te tényleg ilyen hülye vagy, vagy szedsz valamit a fokozására? - elindult kifelé. Már az ajtóban állt, mikor Vödör utánaszólt:
- Margarin császár! Még egy kérdés. Hogy tudta ilyen erővel betörni az ajtót?
A császár megfordult, fogatlan szája vigyorra húzódott.
- Tudod fiam, hogy az Erő csodákra képes - kilépett a lyukon, melyet nemrég még ajtónak hívtak, és odaszólt a fal mellett álló, csupa izom, 2.5 méter magas őrnek:
- Na gyere, Erő, megyünk haza.
A kabinban Vödör megpróbált gondolkodni egy kicsit, de azután abbahagyta a hiábavaló próbálkozást, és bekapcsolta a komlinkjét:
- Kérek egy újabb monitort - szólt bele.

*********
Lüke Szájbaver végigporoszkált a köves úton, kikerülte a "A Lázadók nem itt vannak!" feliratú táblákat és leereszkedett a titkos bázisra. Odalent barátja, Hang Szóró éppen az űrhajóját bütykölgette.
- Sz'asz öcskös - vakkantotta oda két kalapácsütés közben. - Gyere fel!
Lüke odament az űrhajó rámpájához, és illedelmes ember lévén megtörölte a lábát a rámpa előtt fekvő szőnyegben, majd az űrhajó belsejébe repült attól a pofontól, amelyet a szokatlanul eleven szőnyeg ordítva lekent neki. Lüke szépen lecsorgott a falról, és sietve magyarázni kezdett:
- Hé Csupi, igazán nem tudtam, hogy a rámpát javítod. Azt hittem, Hang tette oda, hogy ne legyen koszos ennek a rozzant teknőnek... izé... ennek a remek űrhajónak a belseje. És igazán letehetnéd azt a turbólézer-üteget! Nem direkt
volt, na!
Csupaszka méltatlankodva visszahevert a rámpa elé, és folytatta a munkáját.
- Hello Hang! - bukkant fel Lüke feje a Százezer éves Vakvarjú tetején lévő számtalan lyuk közül az egyikből.
- Tudod, nem sejtettem, hogy itt talállak - kászálódott kifelé a lyukból Lüke, mert ...
Idáig jutott, mikor ordítva visszazuhant a lyukba. Hang fel sem nézett a szerelésből, csak megjegyezte:
- Vigyázz, egy pár foga már nem ép a létrának... - hatalmas puffanás és csörömpölés rázta meg a hajót -, és bajod eshet.
Lentről csak egy gyenge hang hallatszott:
- Kösz a tanácsot, de nem esett bajom. Én estem... ("Hehe" - D. V.)

***********
A LégVár(tm) métóságteljesen sodródott az űrben. Az állomás belsejében Drót Vödör seregszemlét tartott.
- Először is köszönöm, hogy halgattak a szép szóra, és bevonultak. Ha nem jöttek volna, hát erőszakkal cipeltük volna Önöket ide. Na jó. A Birodalom nagy bajban van. Eme űrállomás, melynek plasztacél padlóját tapodják, a Felkelők
érdeklődésének középpontjába került. Védjék meg életük árán is. Vödör végigsétált a katonák sorfala előtt, és odalépett az egyik rohamosztagoshoz:
- Milyen szép páncél. És milyen puha - tapogatta meg a fehér vértet. - Új?
- Nem MosiMosi-DxC1923637Y728-es géppel mosva - varászolta elő a zsebéből (ez sem semmi, páncélnak zsebe, mi?) a toronyház nagyságú mosógépet.

***********
- Gyerünk öcskös, pirítsunk oda nekik! - kurjantotta Hang Szóró.
Bepréselődtek a Százezer éves Vakvarjú pilótafülkéjébe. Hang bepöccentette a hajtóműveket, de azok rövid köhögés után lefulladtak.
- Na öcskös-kotorászott Hang Szóró az ülése alatt. - Fogd ezt! - nyomott Lüke kezébe egy két ponton meghajlított vasrudat. - Menj szépen le, találsz ott egy lyukat, dugd ezt bele, és tekerd, ahogy bírod.
- Ok! - válaszolta Lüke. Lemasírozott a rámpán, s a hajó alján lévő lyukba beleillesztette a rudat, majd mint az őrült, tekerni kezdte. A hajtómű kettőt pöffentett, majd bűzös felhővel borította a köhögve tapogatódzó Lükét, aki, miután a füsttől félig vakon háromszor nekiment a falnak, sikeresen felbotladozott a rámpán.
A Százezer éves Vakvarjú felemelkedett a titkos bázis földjéről, és kirepült a zsilipkapun.

***********
Drót Vödör a személyi (sz)ámítógépe előtt ült, és a DOOM 227. részével játszott. A játék teljesen lekötötte a figyelmét, és ezért nem vette észre, hogy a monitor alá tolt lavórt már teljesen megtöltötte a belecsurgó vér, és már kifelé folyik belőle, elárasztva a kabint, bevörösítve a plüssmacikat,
G.I. JOE bábukat és egyéb játékokat.
Éppen a hatalmas főellenséget készült megölni, mikor egy tiszt rontott be az időközben már megcsinált ajtón:
- Uram! A Lázadók támadást indítottak!!!
Vödör összerezzent, majd a tisztre ordított:
- Azt a rancortáplálék ithoriai anyádat ijesztgesd! [Ez aztán a káromkodás...]
A tiszt elsápadt, majd bocsánatért esedezve kihátrált az ajtón. Vödör visszaült a játék elé, de mikor felfogta, hogy a tiszt mit mondott, a riasztógombra csapott.

************
A Százezer éves Vakvarjú megtámogatva 12 század Q-Szárnyúval és 4 század C-szárnyúval a LégVár(tm) felé repült az űrben.A hajó belsejében mindenki készült a hatalmas ütközetre. Hang kijött a pilótafülkéből, ahol elfordított három kapcsolót edzésként(a többit úgyis a robotpilóta csinálja), és éppen a szimulátorterembe igyekezett, hogy gyakorolja
az űrcsatát (forró helyzetekben úgyis a robotpilóta dolga ez).
Ahogy áthaladt a társalgón, látta, hogy Lüke behunyt szemmel ül egy széken, és előtte egy 9999.9999 Kg-os súlyzó lebeg föl és le.
- Te mégis mi a fenét csinálsz? - érdeklődött a teherhajó pilótája.
- Én... phu!... Erősítek... - mondta egyre vörösebb fejjel Lüke.
- A' jó - válaszolt Hang, és a szimulátorterem felé vette az útját.
Ott bekapcsolta a gépet, megmarkolta a joy-t, és a monitort figyelte, amelyen egy ebléma jelent meg, alatta szöveg:
LUCASARTS ENTERTAINMENT COMPANY, majd beúszó felirat: X-WING.
Megnyomta a tűzgombot...

*************
(Az itt következő csataleírás Drót Vödör kormányzó úr parancsára csak erősen cenzúrázott változatban jelenik meg - szerző.)
De hülye ez a Drót Vödör!

*************
A hatalmas csata után két nappal, a Lázadók újabb rohamot indítottak a LégVár(tm) ellen. Már a Vakvarjún kívül csak 5 Q-és C-szárnyú vadász maradt.
Elindultak. Az első pár millió TÁJ VADÁSZT leszedték.
Újabb 30000 TÁJ kilövése.
Már csak 4 Lázadó űrhajó.
Három csillagromboló elpusztítása.
Már csak 3 Lázadó űrhajó {továbbiakban L.Ű.}( a Vakvarjú [továbbiakban V.]).
Újabb TÁJ vadászok.
Már csak két L.Ű ( a V.).
Nincs több Birodalmi űrhajó.
Már csak egy L.Ű. ( a V.).
Mégis volt még egy-két Bir. űrhajó.
Már csak a Vakvarjú van egyben.
Mostmár nincs több Bir. űrhajó.
Kávészünet...!

*************
Ez itt a kávészünet helye. Lüke Omniát, Hang Krönung Light-ot, Drót Vödör Tscibo Exlusive-ot iszik. Csupaszka utálja a kávét. Ő Silant kortyolgat.

*************
A kávészünet után újult erővel folytatódtak a harcok.
- Hang! Lődd ki a torpedókat - ordította a pilótának Lüke.
- Nem lehet! - kiáltotta vissza az. - Ezt a robotpilóta csinálja! Különben is, az ERŐ veled van.
- Na akkor majd én - préselte be magát a jedik jedije az ülésbe.
Behunyta a szemét és koncentrált a 2222 Km átmérőjű lyukra.
- Lüke! Az ERŐ veled van! - mondta az elméjében ("Milyében?" - D. V.) egy hang. [Mi van velem? - H. SZ.] [Ki beszélt itt rólad? - L.SZ.]
- Takarodj kifelé, így nem tudok koncentrálni! - sipította Lüke.
És megnyomta a torpedó kioldógombját....

VÉGE (hehe!)

Epilógus: A történet végét nem árulhatom el, mivel ezzel copyright jogokat sértenék (jobb is így, mindenki úgy fejezheti be a sztorit, ahogy akarja. Szadisták a Lázadás elbukásával és az azt követő véres megtorlással, a hőslelkűek a jók győzelmével, az unatkozók a MENÜ ikonnal stb.), de kárpótlásul friss infók a főszereplőkről:
- Drót Vödör sikeres könyvet adott ki, a címe "Hogyan zsarnokoskodjunk?"
- Lüke Szájbaver templomot alapított.
- Csupaszka feltalálta a szőrnövesztőt vukik számára, s ezzel híres és sikeres lett.
- Hang Szóró űrhajóroncs kiállításokra jár, s több címet is szerzett a Vakvarjúval, mint pl. "A legócskább űrhajó", "A leghülyébb pilóta" stb.
(Ja! Az űrhajón mindent továbbra is a robotpilóta végez!!!)

Remélem, nem fáradtál el nagyon.

  •   Értékeld!
  • Stars
  •   Megosztás:
Előző oldal
Előző oldal
Találomra
Találomra
Következő oldal
Következő oldal